ADACOM, s.r.o.

Rating a informácie o ADACOM, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre ADACOM, s.r.o. 45575 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 108. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9877% spoločností je horších ako ADACOM, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti ADACOM, s.r.o." href="http://adacom.sk-rating.com/">
   <img src="http://adacom.sk-rating.com/adacom.png" width="150" height="25" alt="Rating ADACOM, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating ADACOM, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia